Savjetnici: Naknade za savjetnike

Za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu plaćaju se sljedeće naknade:

 • Naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika
 • Naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 75,00 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva.

  Ako je zahtjev za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu odobren, iznos naknade za obradu zahtjeva odbija se od ukupne naknade za stjecanje statusa Savjetnika.

  * Naknada je jednokratna i ne uključuje PDV.

 • Naknada za stjecanje statusa Savjetnika
 • Naknada za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 450,00 EUR. Naknada se plaća za prvu godinu nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.

   

  * Naknada je jednokratna i ne uključuje PDV.

 • Naknada za održavanje statusa Savjetnika
 • Naknada za održavanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 290,00 EUR.

  Naknada za održavanje statusa Savjetnika na Progress tržištu plaća se za svaku godinu unaprijed, osim prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.

   

  * Naknada je godišnja i ne uključuje PDV.