Pravna regulativa: Zaštita osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba) te nacionalnom zakonodavstvu koje definira provedbu Uredbe ovdje možete preuzeti Politiku privatnosti Zagrebačke burze d.d. i zahtjev za ostvarivanjem prava pristupa osobnim podacima.
 

Politika privatnosti Zagrebačke burze d.d.
Zahtjev za ostvarivanje prava