Izdavatelji: Obveze izdavatelja

Nakon uvrštenja vrijednosnog papira na uređeno tržište, izdavatelj je obvezan objavljivati javnosti propisane i povlaštene informacije sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala  (ZTK), Uredbe (EU) br. 596/2014 i drugim propisima te Pravilima Progress tržišta.

Informacije čije je objavljivanje javnosti propisano kao obvezno odredbama ZTK-a, Uredbe (EU) br. 596/2014 i drugih propisa izdavatelj mora objaviti javnosti u sadržaju i rokovima određenim tim propisima. Isto tako, informacije čije je objavljivanje javnosti propisano kao obvezno Pravilima Progress tržišta, izdavatelj mora objaviti javnosti u obliku, sadržaju, rokovima i na način određenim Pravilima Progress Tržišta.