Podaci: Krajnji korisnici

Podaci u realnom vremenu

Podaci u realnom vremenu krajnjim su korisnicima dostupni putem aplikacije   

Tržišni podaci s odgodom

Podaci s vremenskim odmakom krajnjim su korisnicima dostupni besplatno putem internetske stranice Zagrebačke burze:

Pregled trgovine na uređenom tržištu

Pregled trgovine na PROGRESS tržištu

Podaci na kraju dana

Podaci na kraju dana dostupni su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze.

Podatke na kraju dana možete primati i dostavom Zagrebačke burze putem e-maila, u obliku Excel datoteka.

Mjesečna naknada za dostavu podataka o trgovini na kraju dana iznosi 125,00 EUR uvećano za iznos PDV-a, sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

Mjesečna naknada za dostavu podataka o indeksima na kraju dana iznosi 25,00 EUR uvećano za iznos PDV-a, sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

* Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV. 

Povijesni tržišni podaci

Povijesni tržišni podaci dostupni su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze ili na upit uz naknadu sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.
 • Cjenik
 • Tip podataka Cijena*  
  Svi povijesni podaci 440,00 EUR   
  Povijesni podaci za jedan financijski instrument 175,00 EUR  
  Svi povijesni podaci o transakcijama 2.200,00 EUR  
  Povijesni podaci o transakcijama za jedan financijski instrument 440,00 EUR  

  * Naknade su godišnje i ne uključuju PDV.

Periodička izvješća o trgovini

Mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o trgovini dostupna su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze.

Periodička izvješća o trgovini korisnici mogu primati i dostavom Zagrebačke burze putem e-maila, u obliku Excel datoteka.

 • Cjenik
 • Tip izvještaja Cijena*
  Mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji 220,00 EUR
  Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji, tjedni i dnevni 400,00 EUR
  Dnevni sa svim najboljim ponudama na kupnju i prodaju 510,00 EUR

  * Naknade su godišnje i ne uključuju PDV.

Potvrde

Zagrebačka burza nudi uslugu izrade potvrda o primanju u trgovinu na Progress tržište i cijeni vrijednosnih papira na Progress tržištu uz naknadu sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

 • Cjenik
 • Vrsta potvrde Cijena*
  Potvrda o cijeni preuzimanja 300,00 EUR
  Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 25,00 EUR
  Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 25,00 EUR
  Potvrda o primanju u trgovinu 25,00 EUR
  Potvrda o status člana i/ili održavatelja tržišta 25,00 EUR
  Druge potvrde 25,00 EUR

  * Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV.

web aplikacija za praćenje burzovnih informacija u realnom vremenu namijenjena krajnjim korisnicima