Pravna regulativa: Obveze nakon upisa u Registar savjetnika

Savjetnik je dužan:

  • Izvršiti procjenu budućeg izdavatelja na Progress tržištu
  • Pomoći izdavatelju u pripremi dokumentacije
  • Pripremiti izdavatelja za funkcioniranje na Progress tržištu
  • Savjetovati izdavatelja barem 2 (dvije) godine od primanja vrijednosnih papira u trgovinu
  • Savjetovati izdavatelja o obvezama nakon primanja vrijednosnih papira u trgovinu
  • Podnositi Burzi jednom godišnje do 31. siječnja, izvješća o tome ispunjava li izdavatelj sve svoje obveze
  • Surađivati sa Burzom i pravovremeno izvještavati o promjenama