Progress Market: Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetskih stranica 

Sljedeći Uvjeti korištenja reguliraju odnos između Vas (u daljnjem tekstu: Korisnik) i Zagrebačke burze d.d., OIB: 84368186611, Ivana Lučića 2a/22, Zagreb (dalje u tekstu: Burza) glede korištenja internetskih stranica Burze (dalje u tekstu: stranice). Koristeći stranice, pristajete i slažete se postupati sukladno odredbama sadržanim u ovim Uvjetima korištenja. 

Ako Vam ovi Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite niti posjećujete stranice. Posjetom i/ili korištenjem stranica, potvrđujete da pristajete na primjenu ovih Uvjeta korištenja.

Burza daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu da razgleda, odštampa ili kopira sadržaj stranica isključivo za osobnu nekomercijalnu uporabu.

Sadržaji na stranicama se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe, kopirati, distribuirati, prenositi, objavljivati, prikazivati, preinačavati, povezivati ili na bilo koji drugi način mijenjati bez izričitog pristanka Burze ili pak koristiti na bilo koji način na koji bi bilo Burzi bilo trećim osobama mogla biti uzrokovana šteta. Posjećivanjem i/ili korištenjem stranica Korisnik ne stječe, niti izričito niti prešutno, nikakvu licenciju ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva koje pripada Burzi ili trećim osobama. Sukladno navedenom, Korisnik prihvaća i shvaća da su svi podaci, sadržaj, grafika, tekst, zaštitni znaci, žigovi, logotipi i svi ostali materijali sadržani u ovim web stranicama zaštićeni propisima prava intelektualnog vlasništva ili autorskim pravom.

Burza će uložiti razumne napore da održi stranice funkcionalnima, no nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, niti za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa podataka na Internetu.

Burza čini podatke sadržane na stranicama Burze dostupnim javnosti isključivo u informativne svrhe, i time nikome i nigdje, izravno niti neizravno, ne nudi sklapanje poslova niti čini ponudu za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Podaci sadržani na stranicama Burze ne predstavljaju niti u kojem slučaju preporuku od strane Burze za kupnju ili prodaju bilo kakvih vrijednosnih papira. 

Burza ne čini nikakve preporuke glede kvalitete bilo kojeg trgovačkog društva ili investicijskog fonda spomenutog na stranicama. Podaci sadržani na stranicama ne predstavljaju investicijski savjet niti treba biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi.

Podaci sadržani na stranicama, uključivši tu i tržišne podatke i pokazatelje, pribavljeni su iz izvora koje smatramo pouzdanima, ali Burza ne tvrdi niti daje ikakva jamstva da su potpuni ili točni, te ih treba na taj način shvaćati.

Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, i Burza niti izričito niti prešutno ne jamči bilo kojem Korisniku ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost ili potpunost. Predmetni su podaci takove prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastarjeli. Zato Korisnik treba verificirati svaki podatak prikupljen putem stranica prije no što temeljem njih djeluje.

Burza će uložiti razuman napor glede točnosti i aktualnosti podataka na stranicama, no ne može biti odgovora za njihovu točnost i potpunost. Informacije objavljene na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te njihovim korištenjem Korisnik izražava suglasnost da Burza nije i neće biti odgovorna ako Korisnik ne ostvari svoja očekivanja vezana za objavljene informacije. Uz to, Burza zadržava pravo promjene bilo kojeg sadržaja objavljenog na stranicama, a i pravo da onemogući pristup i/ili da ukine stranice, sve po vlastitoj prosudbi, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. 

Burza neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štete, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja stranica ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njezinom sadržaju.

Korisnici su isključivo odgovorni za korištenje i održavanje svoje računalne opreme, kako za hardware tako i za software, kao i za drugu opremu koju koriste za posjećivanje i za korištenje stranica. Burza nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja stranice.

Ako niste s Burzom drugačije ugovorili u pisanom obliku, dopušteno Vam je postaviti hyperlink na stranice, pod slijedećim uvjetima: (a) link mora isključivo voditi na URL adresu naslovne stranice; (b) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smiju biti takvi da narušavaju ili umanjuju poslovni ugled vezan uz tvrtku Burze i njene logotipe i znakove; (c) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smiju biti takvi da stvaraju netočan dojam da je Burza sa nekim na neki način povezana ili ga sponzorira; (d) kada se link aktivira, stranica se mora prikazati na cijelom ekranu, a ne u okviru ("frame") stranice na kojoj se nalazi link, i (e) Burza zadržava pravo da po svojoj volji uskrati pristup stranici putem linka. 

Burza može na stranici prihvatiti oglašavanje od svojih članova, uvrštenih društava i drugih organizacija. Postojanje takovih oglasa ni u kojem slučaju ne znači da Burza na bilo koji način preporučuje oglašivače.

Stranice sadrže, isključivo kao pomoć korisnicima, linkove na druge web stranice. Korištenje takvih linkova ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. Burza neće odgovarati za točnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takovih linkova na stranici ne podrazumijeva da Burza prihvaća bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih internetskih stranica.

Burza je poduzele mjere sigurnosti kojima podatke kojima raspolaže štiti od gubitka, zloporabe ili neovlaštenog stjecanja od strane trećih osoba. Međutim, nije moguće postići potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu. Zbog toga, Burza ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti posljedično zloporabi, izmjeni ili neovlaštenom stjecanju podataka koji se prenose putem Interneta.

Burza poštuje privatnost Korisnika i prikuplja osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj u trenutku kada i ako Korisnik odluči kontaktirati Burzu. Navedene podatke Korisnika Burza koristi samo kako bi udovoljila pojedinačnim zahtjevima Korisnika za informacijama.

Burza može proslijediti podatke Korisnika drugim osobama, ali samo: (a) ako ima Vaš pristanak; (b) ako informacije dostavlja osobama koje za Burzu obavljaju usluge i pomažu Burzi pri pružanju usluga Korisnicima, ali samo ako su te osobe prihvatile Politiku zaštite privatnih podataka Burze, ili (b) ako to moramo učiniti sukladno odredbama zakona ili drugih propisa ili sudskom nalogu. Burza kao voditelj obrade osobnih podataka poduzima tehničke, administrativne i organizacijske mjere sigurnosti radi zaštite zaprimljenih podataka od zlouporaba, uništavanja, gubitaka, promjena ili pristupa neovlaštenih osoba. 

Stranice koriste kolačiće (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Kako bi Burza Korisnicima omogućila bolje funkcionalnosti i interesantniji sadržaj kad posjećuju web stranice Burze te kako bi kreirala usluge i ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika, Burza upotrebljava kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike koje prikupljaju određene podatke Korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. Ako Korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, moguće je da sve funkcije na stranici neće biti potpuno raspoložive. 

Stranice koriste Google Analytics, uslugu analiziranja tvrtke Google Inc. ( "Google"). Softver sadrži oznaku koja omogućuje Google, usporedivu s funkcijama kolačića, analizirati Vaše korištenje web stranice. Na računu Burze, Google koristi te podatke kako bi analizirao opće korištenje aplikacije na temelju podataka, te kako bi generirirao izvješća o aktivnostima aplikacija i kako bi pružio dodatne usluge Burzi koje se odnose na korištenje aplikacija ili korištenje interneta. Google prvi skraćuje vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama članicama koje pripadaju Europskom ekonomskom području. IPadresa koja se prenosi u tijeku primjene usluge Google Analytics nije povezana s drugim podacima Googlea.

Možete odbiti prikupljanja i pohranjivanja podataka za ubuduće. Dakle, kliknite na link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr) i preuzmite deaktivaciju. U slučaju da preuzmete i instalirate ovaj dodatak će reći Java Script (ga.js.) da ne prikuplja nikakve informacije o web posjetima za ubuduće. Možete pronaći dodatne informacije o uslugama za praćenje usluge Google Analytics iz usluge za zaštitu podataka u Google Analytics: http://www.google.com/intl/hr/policies/

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ništave ili neprovedive iz bilo kojeg razloga, to neće imati utjecaja na važenje ili provođenje preostalih odredaba ili njihovih dijelova. 

U slučaju povrede odredaba Uvjeta korištenja, Burza zadržava pravo koristiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju sukladno pravnim propisima, uključujući i pravo spriječiti pristup stranicama sa određene Internet adrese.

Burza zadržava pravo izmjene sadržaja stranica na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Takve izmjene obvezuju Korisnika te Vam preporučujemo da stranice često posjećujete kako bi bili pravodobno i potpuno informirani o njihovom sadržaju.