O Progress tržištu: Općenito o Progress tržištu

Progress tržište je multilateralna trgovinska platforma u Hrvatskoj i Sloveniji, kojom upravlja Zagrebačka burza d.d., namijenjena malim i srednjim poduzećima.

Suradnja Zagrebačke i Ljubljanske burze omogućiti će malim i srednjim poduzećima prikupljanje kapitala na hrvatskom i slovenskom tržištu.

Prilikom investiranja u vrijednosne papire kojima se trguje na Progress tržištu, ulagatelji trebaju uzeti u obzir sljedeće:

  1. Progress tržište predstavlja rastuće tržište malih i srednjih poduzeća kojim upravlja Burza.

  2. Osnovna značajka Progress tržišta su niži zahtjevi transparentnosti koji se postavljaju pred izdavatelje u odnosu na uređeno tržište i posljedično s tim povezan veći rizik ulaganja u vrijednosne papire kojima se trguje na Progress tržištu.

  3. Burza na način predviđen ovim Pravilima osigurava javnu dostupnost regulatornih informacija o izdavateljima, uključujući financijske izvještaje izdavatelja i informacije o vrijednosnim papirima kojima se trguje na Progress tržištu u cilju osiguranja fer i urednog trgovanja i određivanja cijena.

  4. Obvezu objave javnosti informacija propisanih ovim Pravilima dužan je ispunjavati izdavatelj na temelju čijeg je zahtjeva vrijednosni papir primljen u trgovinu na Progress tržištu ili, ako je primjenjivo, druga osoba za njegov račun.

  5. Odredbe ZTK, Uredbe (EU) br. 596/2014 i drugih mjerodavnih propisa te podzakonskih akata donesenih na osnovu tih propisa koje se odnose na sprečavanje i otkrivanje zlouporabe tržišta primjenjuju se na trgovanje na Progress tržištu.


Za ulagatelje:


Primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu nije ekvivalent uvrštenja takvih financijskih instrumenata na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Ulagatelji trebaju biti svjesni rizika ulaganja u financijske instrumente koji su primljeni u trgovinu na Progress tržištu, a prije donošenja odluke o ulaganju trebaju provesti odgovarajuću analizu i prema potrebi savjetovati se s investicijskim savjetnikom.