Savjetnici: Obveze savjetnika

Savjetnik je trgovačko društvo kojemu je Burza posebnom odlukom odobrila status savjetnika u skladu s Pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu, te koje je upisano u Registar savjetnika.

Svaki izdavatelj koji podnosi zahtjev za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu dužan je u vrijeme podnošenja zahtjeva te barem dvije (2) godine nakon primanja njegovih vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu imati imenovanog savjetnika