Trgovanje: Modaliteti trgovanja

Trgovinski sustav dopušta sljedeće modalitete trgovine:

  1. modalitet kontinuirane trgovine,
  2. modalitet trgovine za niskolikvidne dionice i
  3. modalitet kontinuiranih dražbi.
  Dokumentacija: Trgovinski priručnici i modaliteti trgovine

 

Razvrstavanje dionica u modalitete trgovine

Razvrstavanje dionica u modalitete trgovine obavlja se svakih 6 (šest) mjeseci na temelju kriterija likvidnosti koji uključuju prosječan dnevni promet i prosječan broj transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda.

U modalitetu kontinuirane trgovine uvijek se trguje dionicama uvrštenim na Vodeće tržište ili Službeno tržište, dionicama za koje postoji sklopljen ugovor o obavljanju poslova održavatelja tržišta između Burze i člana i dionicama uključenim u indeks CROBEX® ili drugi indeks Burze.

Dionice koje u šestomjesečnom razdoblju ostvare prosječno najmanje jednu transakciju dnevno ili imaju prosječni dnevni promet najmanje 1.990,84 EUR trguju se u modalitetu kontinuirane trgovine.

Ostale dionice smatraju se manje likvidnim dionicama i trguju se u modalitetu trgovine za niskolikvidne dionice.

Lista dionica kojima će se trgovati u pojedinom modalitetu objavljuje se svakoga prvog petka u polugodištu:

 
Dionice u modalitetu trgovine za niskolikvidne dionice

Dionice u modalitetu kontinuirane trgovine