Obveze izdavatelja: Obveze izdavatelja nakon primanja u trgovinu na Progress tržište

Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri primljeni u trgovinu na Progress tržište obvezan je objavljivati javnosti propisane i povlaštene informacije sukladno odredbama ZTK-a, Uredbe (EU) br. 596/2014 i drugim propisima te Pravilima Progress tržišta.
 
Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri primljeni u trgovinu na Progress tržište obvezan je imati primjerene politike i procedure i poduzimati odgovarajuće primjerene mjere kojima osigurava postojanje učinkovitog procesa upravljanja i postupanja s propisanim informacijama.
 
U svrhu uspostavljanja učinkovitog procesa upravljanja propisanim informacijama, izdavatelj je dužan sklopiti ugovor s odabranim savjetnikom na Progress tržištu.

Više informacija o obvezama izdavatelja potražite u Pravilima Progress tržišta.

 • Dionice
 • Izdavatelj dionica koje su primljene u trgovinu na Progress tržištu mora objavljivati javnosti:

  1. informacije o svim promjenama u svezi prava iz dionica koje su nastale nakon njihovog primanja u trgovinu – bez odgode;
  2. obavijest o održavanju glavne skupštine koja uključuje poziv na glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka koje na njoj treba donijeti – u rokovima određenim Zakonom o trgovačkim društvima, odnosno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava;
  3. sve odluke, odnosno informacije o odlukama koje je donijela glavna skupština – bez odgode;
  4. revidirani godišnji financijski izvještaj – u roku od 6 (šest) mjeseci po završetku svake financijske godine;
  5. nerevidirani polugodišnji financijski izvještaj – u roku od 4 (četiri) mjeseca po završetku prvog polugodišta svake financijske godine;
  6. informacije o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala – odmah po upisu promjene u sudski registar;
  7. informacije o statusnim promjenama izdavatelja – odmah po upisu promjene u sudski registar;
  8. povlaštene informacije u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta  – što je prije moguće.
 • Obveznice
 • Izdavatelj čije su obveznice primljene u trgovinu na Progress tržištu mora objavljivati javnosti:

  1. informacije o svim promjenama u svezi prava iz obveznica koje su nastale nakon njihovog primanja u trgovanje – bez odgode;
  2. obavijest o održavanju skupštine imatelja obveznica koja uključuje poziv na skupštinu imatelja obveznica s dnevnim redom i prijedlozima odluka koje na njoj treba donijeti – najkasnije 5 (pet) trgovinskih dana prije dana održavanja skupštine imatelja obveznica;
  3. revidirani godišnji financijski izvještaj – u roku od 6 (šest) mjeseci po završetku svake financijske godine;
  4. nerevidirani polugodišnji financijski izvještaj – u roku od 4 (četiri) mjeseca po završetku prvog polugodišta svake financijske godine;
  5. informacije o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala – odmah po upisu promjene u sudski registar;
  6. povlaštene informacije u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta – što je prije moguće.