Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Na temelju odredbe čl. 36. Pravila Progress tržišta a u svezi sa čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
26.05.2023. ERNT zbog protuprijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 12,00 po dionici
26.05.2023. DDJH zbog odgode pripremnog ročišta koje je bilo zakazano za 25.05.2023., a u vezi pobijanja odluka Glavne skupštine donesenih 31.08.2022., koje se vodi pod predmetom P-289/2022 na Trgovačkom sudu u Osijeku, novo ročište biti će zakazano naknadno
  • Datum
  • Vrijednosni papiri