Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Na temelju odredbe čl. 36. Pravila Progress tržišta a u svezi sa čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
12.04.2024. VART zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu te smanjenju i povećanju temeljnog kapitala
11.04.2024. ARNT zbog protuprijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 1,65 po dionici te drugog protuprijedloga u iznosu od EUR 1,19 po dionici
10.04.2024. ZABA zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu EUR 1,40 po dionici
  • Datum
  • Vrijednosni papiri