Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Na temelju odredbe čl. 36. Pravila Progress tržišta a u svezi sa čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
12.07.2024. PODR zbog obavijest Izdavatelja o izboru Podravke kao preferiranog kupca Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci
12.07.2024. HHLD zbog Odluke Burze o prestanku uvrštenja dionica društva Hoteli Haludovo Malinska d.d. na uređenom tržištu
  • Datum
  • Vrijednosni papiri