Izdavatelji: Naknade za izdavatelje

Za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište izdavatelj plaća sljedeće naknade:

 • Naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu
 • Naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress tržište iznosi 66,36 EUR (500,00 HRK*). Potvrda o plaćenoj naknadi za obradu zahtjeva predaje se zajedno sa kompletnom dokumentacijom navedenom u Pravilima progress tržišta.

  Ako je zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržište odobren, iznos naknade za obradu zahtjeva odbija se od ukupne naknade za primanje u trgovinu.

   

  * Naknada je jednokratna i ne uključuje PDV. Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije.

 • Naknada za primanje u trgovinu
 • Naknada za primanje u trgovinu na Progress tržište iznosi 1.459,95 EUR (11.000,00 HRK*). Naknada se plaća za prvu godinu nakon dana primanja u trgovinu.

   

  * Naknada je jednokratna i ne uključuje PDV. Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije.

 • Naknada za održavanje primanja u trgovinu
 • Naknada za održavanje primanja u trgovinu na Progress tržištu iznosi 796,34 EUR (6.000,00 HRK*). Plaća se za svaku godinu unaprijed, osim prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana primanja u trgovinu.

  Prvi dan primanja u trgovinu je dan kada je Burza donijela odluku o primanju vrijednosnog papira u trgovinu na Progress tržište.

   

  * Naknada je godišnja i ne uključuje PDV. Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije.

 • Naknada za promjene karakteristika vrijednosnih papira
 • Naknada za promjene karakteristika vrijednosnih papira iznosi 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK*).

  Promjene karakteristika su sljedeće:
  • povećanje temeljnog kapitala (bez izdanja novih dionica);
  • smanjenje temeljnog kapitala;
  • podjele ili spajanja dionica;
  • zamjena dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;
  Naknada za promjenu oznake vrijednosnih papira na zahtjev izdavatelja iznosi 1.327,23 EUR (10.000,00 HRK*).

  U slučaju više istovremenih promjena karakteristika vrijednosnih papira primljenih u trgovinu na Progress tržište, svaka promjena naplaćuje se zasebno.
   

  * Naknada je jednokratna i ne uključuje PDV. Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije.