Novosti: Početak kontinuirane trgovine

01.07.2020. 12:43

Trgovina u modalitetu kontinuirane trgovine će se nastaviti u 12:50 sati.