Novosti: Odobren Cjenik Zagrebačke burze d.d.

06.11.2023. 11:09
Obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 3.11.2023. godine donijela rješenje kojim je Zagrebačkoj burzi odobrila Cjenik (Klasa: UP/I 995-02/23-01/02 Urbroj: 326-01-60-61-23-10).

Cjenik stupa na snagu 11. studenog 2023. godine.