Novosti: Obavijest o nastavku trgovine

14.04.2020. 14:07

Trgovina se nastavlja dana 14.4.2020. u 14.15 sati, od 14.15 do 14.45 sati u modalitetu predotvaranja, a nakon čega počinje kontinuirana trgovina. Burza je donijela odluku kojom se poništavaju se sve transakcije sklopljene na uređenom tržištu i Progress tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. dana 14. travnja 2020. godine do 14:00:00 sati.