Novosti: Dodatno olakšan pristup tržištu kapitala za SME-ove

15.04.2021. 13:31

Zagrebačka burza usvojila je nova pravila svog Progress tržišta.

Progress tržište multilateralna je trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza, a namijenjena je realizaciji investicijskih planova malih i srednjih poduzeća.

Nova pravila Progress tržišta u skladu su s izmjenama EU regulative vezane za rastuća tržišta malih i srednjih poduzeća (SME Growth Markets) te uz to vezanih Smjernica HANFE iz siječnja 2021. godine u kojima regulator predlaže brojne mjere kako bi se hrvatskim tvrtkama iz MSP segmenta olakšao pristup financiranju putem tržišta kapitala.

Progress tržište karakterizira jednostavniji proces primanja u trgovinu te manje obveza izvještavanja u odnosu na uređeno tržište, a nova Pravila dodatno će olakšati pristup tržištu malim i srednjim poduzećima. Pojednostavljena su kako bi se olakšalo razumijevanje malim i srednjim poduzetnicima, a omogućuju i skraćivanje sadržaja i pojednostavljivanje dokumenta za primanje u trgovinu, kao i povećanje praga za prikupljanje kapitala bez izrade Prospekta s dosadašnjih 5 milijuna EUR na 8 milijuna EUR. Bit će moguće primanje na Progress tržište novih vrsta financijskih instrumenata, kao što su tzv. zamjenjive obveznice, izdavatelji će moći sklopiti ugovore o pružanju likvidnosti, a omogućeno je i prikupljanja kapitala za subjekte posebne namjene (engl.  SPV ili Special Purpose Vehicle).

Tim je povodom Tomislav Gračan, član Uprave Burze, izjavio: Od same uspostave Progress tržišta kontinuirano radimo na olakšavanju uvjeta za pristup tržištu kapitala malim i srednjim poduzećima u skladu s EU regulativom. EU ubrzano usvaja brojne zakonske olakšice za tržišta koje su poput Progressa registrirana kao „rastuća tržišta za mala i srednja poduzeća“ (SME Growth Markets) i time otvara vrata europskim burzama da svoja Pravila prilagođavaju potrebama malih i srednjih poduzeća, što je dio i naše razvojne strategije. Kao Burza, aktivno sudjelujemo u brojnim inicijativama u Hrvatskoj i EU koje imaju za cilj pojednostavljenje i prilagođavanje zahtjeva za primanje u trgovinu i prikupljanje kapitala za srednja i mala poduzeća kroz trgovinske platforme poput ove, a novim izmjenama Pravila Progress tržišta napravili smo dodatni korak kako bismo doprinijeli stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetnike, gospodarski rast i zaposlenost.

Nova pravila Progress tržišta primjenjuju se od 23. travnja 2021.