Statistics: Sectors

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sector Name No. of Shares Market Capitalization Turnover
CA Manufacture of food products, beverages and tobacco products 1 29,541,180 0.00
CJ Manufacture of electrical equipment 1 4,938,024 0.00
MB Scientific research and development 1 5,494,500 0.00
  • Sector
  • Market Capitalization
  • Turnover