Prekinitvene avkcije

Prekinitvene avkcije so varovalni mehanizem, katerega cilj je preprečevanje nastanka večjih, nenadnih nihanj tečajev ter nastanka posledic napak pri vnosu naročil. Prekinitvene avkcije se lahko sprožijo v neprekinjenem in avkcijskem načinu trgovanja.

 

Prekinitvena avkcija se sproži:

  • Ob vnosu naročila, ki bi privedlo do sklenitve enega ali več poslov, katerih tečaj bi presegel vnaprej definiran dinamični interval gibanja tečaja. Referenčni tečaj dinamičnega intervala je tečaj zadnjega posla.
  • Ob vnosu naročila, ki bi privedlo do sklenitve enega ali več poslov, katerih tečaj bi presegel vnaprej definiran statični interval gibanja tečaja. Referenčni tečaj statičnega intervala je zadnji avkcijski tečaj (iz otvoritvene, zaključne, prekinitvena avkcije ali avkcije, izvedene v okviru akcijskega načina trgovanja). Če na določen trgovalni dan ni bilo sklenjenih nobenih poslov v okviru avkcije, se kot referenčni tečaj upošteva zadnji tečaj, ki se je oblikoval v prejšnjih trgovalnih dnevih.

 

Intervali gibanja tečajev in trajanje avkcij so določeni v Opisu trga SI ENTER.

Nema unosa za prikaz.

SimbolRazredStatički limitDinamički limitLimit za produljenu dražbuDatum zadnje trgovineZaključna cijena
KOTR2E320,00%10,00%40,00% - -
TSHCE320,00%10,00%40,00% - -
BCINE320,00%10,00%40,00% - -
3ICFD230,00%15,00%45,00% - -
Velja za: 25.05.2022.