Trgovanje: Načini trgovanja

Trgovalni sistem Ljubljanske borze omogoča naslednja načina trgovanja:

  1. Neprekinjen
  2. Avkcijski

Neprekinjen način je namenjen trgovanju z bolj likvidnimi instrumenti, medtem ko se avkcijski način uporablja za trgovanje z manj likvidnimi instrumenti. 

Razvrstitev instrumentov v načine trgovanja

Razvrstitev instrumentov se izvede 1-krat letno na podlagi revizije izpolnjevanja kriterijev likvidnosti; to sta povprečno dnevno število sklenjenih poslov in povprečni dnevni vrednostni obseg prometa.

V neprekinjeno trgovanje se razvrsti instrumente, s katerimi je bil v obdobju revizije v povprečju sklenjen najmanj 1 posel na dan in s katerimi je bilo v povprečju ustvarjenega najmanj 1.000,00 EUR dnevnega prometa. Instrumenti, ki ne izpolnjujejo obeh kriterijev se smatrajo za manj likvidne in se zato razvrstijo v avkcijski način trgovanja.

Razvrstitev vseh instrumentov po načinih trgovanja, ki velja od vključno aprila tekočega leta do vključno marca naslednjega leta, se objavi s koncem marca tekočega leta.