Korak kotacije

Ljubljanska borza je s 1. januarjem 2018 uvedla režim minimalnega premika tečajev delnic v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi.

 

Revizija koraka kotacije se izvede 1-krat letno in velja od 1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta.

Ob vsaki spremembi obsega likvidnostise iz trgovalnega sistema Xetra® T7 umaknejo vsa odprta naročila za določen lastniški instrument.

Preglednica korakov kotacije iz Priloge Delegirane Uredbe (EU) 2017/588

Raspon cijena

0 ≤ povprečno dnevno število poslov< 10

10 ≤ povprečno dnevno število poslov< 80

80 ≤ povprečno dnevno število poslov< 600

600 ≤ povprečno dnevno število poslov< 2 000

2 000 ≤ povprečno dnevno število poslov< 9 000

9 000 ≤ povprečno dnevno število poslov

Obseg likvidnosti

1

2

3

4

5

6

0 ≤ tečaj < 0,1

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,1 ≤ tečaj < 0,2

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,2 ≤ tečaj < 0,5

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,5 ≤ tečaj < 1

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

1 ≤ tečaj < 2

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

2 ≤ tečaj < 5

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

5 ≤ tečaj < 10

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

10 ≤ tečaj < 20

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

20 ≤ tečaj < 50

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

50 ≤ tečaj < 100

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

100 ≤ tečaj < 200

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

200 ≤ tečaj < 500

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

500 ≤ tečaj < 1 000

5

2

1

0,5

0,2

0,1

1 000 ≤ tečaj < 2 000

10

5

2

1

0,5

0,2

2 000 ≤ tečaj < 5 000

20

10

5

2

1

0,5

5 000 ≤ tečaj < 10 000

50

20

10

5

2

1

10 000 ≤ tečaj < 20 000

100

50

20

10

5

2

20 000 ≤ tečaj < 50 000

200

100

50

20

10

5

50 000 ≤ tečaj 

500

200

100

50

20

10

Izračun povprečnega dnevnega števila poslov se za vsak lastniški instrument, glede na likvidnost, opravi s strani pristojnega nadzornega organa.

Podatki so objavljeni na spletni strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) v registru Transparency Calculation Results for Equity Instruments.

Nema unosa za prikaz.

Nema unosa za prikaz.