Kontrole pred trgovanjem

Kontrole pred trgovanjem se nanašajo na najvišjo vrednost naročila in najvišjo količino naročila, ki se določita enkrat letno v skladu s Pravili borze in Navodili za trgovanje.

 

Mejne vrednosti se objavijo vsako leto na naslednji način:

  • za lastniške instrumente najkasneje do 15. marca (uporabljati se pričnejo 1. aprilom);
  • za dolžniške instrumente najkasneje do 15. aprila (uporabljati se pričnejo s 1. majem).