Skip to main content

Obvestilo o dodelitvi statusa svetovalca za segment Progress na trgu SI ENTER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je za potrebe delovanja MTF trga SI ENTER segmenta Progress – segmenta namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji z dnem 26.02.2020. podelila status Svetovalca naslednji družbi:

Shanghai Chucheng Investment Management Co., Ltd.

Nazaj