Skip to main content

Obvestilo o ukinitvi statusa svetovalca za segment Progress na trgu SI ENTER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je dne 14. 2. 2020 od Svetovalca RSG KAPITAL d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana prejela Zahtevo za ukinitev statusa Svetovalca za segment Progress.

Uprava borze je dne 17. 2. 2020 sprejela sklep, da se Svetovalcu RSG KAPITAL d.o.o., z dnem 18. 2. 2020, ukine status Svetovalca za segment Progress in se ga istega dne izbriše iz registra Svetovalcev.

Nazaj