Progress Market Logo

Domov


Novice


Obvestilo o pristopu Ljubljanske borze v partnerstvo Sustainable Stock Exchange Initiative

Objavljeno: 15.05.2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana s ponosom obvešča, da se je dne 11. 5. 2018 pridružila iniciativi Združenih narodov imenovani Sustainable Stock Exchange Initiative. Namen partnerstva iniciative je pospeševanje in vzpodbujanje kapitalskega trga na naslednjih ključnih področjih: preglednost poslovanja javnih družb, spodbujanje enakosti zaposlovanja med spoloma, spodbujanje trga malih in srednje velikih podjetij ter razvoj in promocija kapitalskega trga namenjenega financiranju okolju prijaznih projektov.

Ljubljanska borza bo aktivno delovala pri vseh omenjenih iniciativah z mehanizmi obveščanja javnosti in organizacijo namenskih dogodkov. Aktivnosti s področja razvoja trga malih in srednje velikih podjetji bo borza udejanjala skozi razvoj MTF trga Progress ter izvajanja izobraževalno-remediacijskih vsebin Partner programa namenjenega malim in srednje velikim podjetjem. V okviru trga Progress bomo razvijali ter aktivno promovirali segment »zelenega financiranja«, kot jih predvidevajo pravila zelene obveznice (Green Bond Principals).

Več o Partner programu je dosegljivo na naslednji povezavi.


Obvestilo o dodelitvi statusov svetovalcev za segment Progress na trgu SI ENTER

Objavljeno: 15.05.2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je za potrebe delovanja MTF trga SI ENTER segmenta Progress – segmenta namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji z dnem 11. 5. 2018 podelila status Svetovalca naslednjim družbam:

  • BUDS d.o.o.
  • L3 Consulting Group d.o.o.
  • P&S Capital d.o.o.
  • RSG Kapital d.o.o.

Vloga Svetovalca je priprava izdajatelja za funkcioniranje v segmentu Progress, priprava Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev izdajatelja v segment Progress in spremljanje izdajatelja po sprejemu njegovih vrednostnih papirjev v segment Progress v obdobju najmanj dveh let od dneva uvrstitve, da izdajatelj izpolnjuje obveznosti in pogoje, ki jih določajo Pravila SI ENTER in Pravila borze.


Zagrebška borza je predstavila "Progress" - novo trgovalno platformo za mala in srednje velika podjetja

Danes je bila na konferenci, ki sta jo skupaj organizirali Zagrebška borza in KPMG Croatia v vlogi svetovalca projekta, predstavljena nova trgovalna platforma imenovana Progress. Gre za trgovalno platformo namenjeno vrednostnim papirjem malih in srednje velikih podjetij.

Konferenco o predstavitvi platforme in njenega uradnega imena je otvoril g. Tomislav Gračan, član Uprave Zagrebške borze, ki je v svojem govoru poudaril, da gre za nov projekt v sklopu aktivnosti, s katerimi želi Zagrebška borza aktivno sodelovati pri spodbujanju rasti in napredka hrvaškega gospodarstva. To nakazuje tudi samo ime platforme.

Več o prvotnem članku...