Progress Market Logo

Domov


Novice


Obvestilo o dodelitvi statusov svetovalcev za segment Progress na trgu SI ENTER

Objavljeno: 06.09.2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je za potrebe delovanja MTF trga SI ENTER segmenta Progress – segmenta namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji z dnem 16.9. 2018 podelila status Svetovalca družbi Card&D d.o.o.


Program podpore pred uvrstitvijo v trgovanje vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetij

Objavljeno: 27.07.2018.

Ljubljanska borza v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) vabi podjetja, ki se zanimajo za dostop do financiranja na trgu kapitala, da se prijavijo za svetovanje v okviru novega programa podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo.

Iščemo podjetja, ki želijo pridobiti finančna sredstva na domačem kapitalskem trgu, bodisi z izdajo podjetniških obveznic bodisi s prvo javno ponudbo (IPO) na Ljubljanski borzi.

EBRD bo izbranim podjetjem ponudil obsežen program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam podjetja za financiranje na kapitalskih trgih. Program lahko vključuje operativno, tehnično in vodstveno svetovanje ter podporo dvigu standardov korporativnega upravljanja ter finančnega upravljanja in poročanja. Mednarodno priznani strokovnjaki lahko podjetjem pomagajo pri krepitvi odnosov z vlagatelji in zasnovi ciljno usmerjenih marketinških akcij ter pri izpolnjevanju tehničnih zahtev za izdajo podjetniških obveznic ali prvo javno ponudbo. Svetovanje je brezplačno, traja do 18 mesecev in zajema vse ustrezne tehnične in operativne vidike skladnosti z zahtevami kapitalskega trga. Program izvajajo izkušeni lokalni in mednarodni svetovalci, ki jih bo EBRD izbral po posvetu z vašim podjetjem.

EBRD in Ljubljanska borza pričakujeta močno zavezo podjetij, ki bodo izbrana v programu podpore za mala in srednje velika podjetja. Naša podpora bo zaključena, ko bodo izbrana podjetja pripravljena za vstop v postopek formalne kotacije in bodo izbrala investicijsko banko. Stroške, povezane s formalno kotacijo, podjetja krijejo sama.

Kdo je upravičen?

V program se lahko prijavijo različna mala in srednja podjetja, na primer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali start-upi, ki ustvarjajo prihodek in iščejo svež kapital. Iščemo predana, pregledna in finančno sposobna podjetja, ki poslujejo v različnih dejavnostih s sedežem v Sloveniji.

Program ni namenjen:

  • podjetjem, ki imajo več kot 50 milijonov evrov prometa, bilančno vsoto, ki presega 43 milijonov evrov, ali več kot 500 zaposlenih,
  • podjetjem, ki poslujejo v vojaški ali tobačni industriji, igrah na srečo ali finančnih storitvah,
  • • podjetjem, ki ne izpolnjujejo standardov integritete in skladnosti EBRD (povezavo)

Če se želite prijaviti, prenesite in izpolnite prijavni obrazec, do 31. avgusta 2018 in ga skupaj s skeniranimi spremljajočimi dokumenti pošljite na elektronski naslov toprelistingsupport@ebrd.com.


Obvestilo o pristopu Ljubljanske borze v partnerstvo Sustainable Stock Exchange Initiative

Objavljeno: 15.05.2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana s ponosom obvešča, da se je dne 11. 5. 2018 pridružila iniciativi Združenih narodov imenovani Sustainable Stock Exchange Initiative. Namen partnerstva iniciative je pospeševanje in vzpodbujanje kapitalskega trga na naslednjih ključnih področjih: preglednost poslovanja javnih družb, spodbujanje enakosti zaposlovanja med spoloma, spodbujanje trga malih in srednje velikih podjetij ter razvoj in promocija kapitalskega trga namenjenega financiranju okolju prijaznih projektov.

Ljubljanska borza bo aktivno delovala pri vseh omenjenih iniciativah z mehanizmi obveščanja javnosti in organizacijo namenskih dogodkov. Aktivnosti s področja razvoja trga malih in srednje velikih podjetji bo borza udejanjala skozi razvoj MTF trga Progress ter izvajanja izobraževalno-remediacijskih vsebin Partner programa namenjenega malim in srednje velikim podjetjem. V okviru trga Progress bomo razvijali ter aktivno promovirali segment »zelenega financiranja«, kot jih predvidevajo pravila zelene obveznice (Green Bond Principals).

Več o Partner programu je dosegljivo na naslednji povezavi.


Obvestilo o dodelitvi statusov svetovalcev za segment Progress na trgu SI ENTER

Objavljeno: 15.05.2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je za potrebe delovanja MTF trga SI ENTER segmenta Progress – segmenta namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji z dnem 11. 5. 2018 podelila status Svetovalca naslednjim družbam:

  • BUDS d.o.o.
  • L3 Consulting Group d.o.o.
  • P&S Capital d.o.o.
  • RSG Kapital d.o.o.

Vloga Svetovalca je priprava izdajatelja za funkcioniranje v segmentu Progress, priprava Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev izdajatelja v segment Progress in spremljanje izdajatelja po sprejemu njegovih vrednostnih papirjev v segment Progress v obdobju najmanj dveh let od dneva uvrstitve, da izdajatelj izpolnjuje obveznosti in pogoje, ki jih določajo Pravila SI ENTER in Pravila borze.


Zagrebška borza je predstavila "Progress" - novo trgovalno platformo za mala in srednje velika podjetja

Danes je bila na konferenci, ki sta jo skupaj organizirali Zagrebška borza in KPMG Croatia v vlogi svetovalca projekta, predstavljena nova trgovalna platforma imenovana Progress. Gre za trgovalno platformo namenjeno vrednostnim papirjem malih in srednje velikih podjetij.

Konferenco o predstavitvi platforme in njenega uradnega imena je otvoril g. Tomislav Gračan, član Uprave Zagrebške borze, ki je v svojem govoru poudaril, da gre za nov projekt v sklopu aktivnosti, s katerimi želi Zagrebška borza aktivno sodelovati pri spodbujanju rasti in napredka hrvaškega gospodarstva. To nakazuje tudi samo ime platforme.

Več o prvotnem članku...