Skip to main content

Što kažu nove smjernice HANFA-e o ulaganju mirovinskih fondova u mala i srednja poduzeća?

Progress tržište registrirano je kao "rastuće tržište malih i srednjih poduzeća", a mirovinskim fondovima omogućeno je ulaganje u naše izdavatelje pod uvjetima određenima u smjernicama:

https://www.hanfa.hr/media/4131/2-smjernice-o-uređenim-sustavima-za-prikupljanje-kapitala.pdf

Back