Skip to main content

Kalendar trgovanja za 2021. godinu - ZSE

Kalendar trgovanja se nalazi na poveznici.


Početak kontinuirane trgovine

Trgovina u modalitetu kontinuirane trgovine će se nastaviti u 12:50 sati.


Produžuje se vrijeme unutardnevne dražbe

Unutardnevna dražba se produžuje do daljnje obavijesti Burze.

Raspored modaliteta trgovine za niskolikvidne dionice se ne mijenja.


Obavijest o nastavku trgovine

Trgovanje se nastavlja prema sljedećem rasporedu:

Modalitet kontinuirane trgovine
Pred-trgovanje     11:50
Unutardnevna dražba 12:00
Kontinuirana…


Privremena nedostupnost trgovinskog sustava

Trgovanje je trenutačno nedostupno zbog poteškoća na strani pružatelja usluga trgovinskog sustava. Trenutačno su sva tržišta koja koriste Xetra® T7…


Obavijest o nastavku trgovine

Trgovina se nastavlja dana 14.4.2020. u 14.15 sati, od 14.15 do 14.45 sati u modalitetu predotvaranja, a nakon čega počinje kontinuirana trgovina.…


Privremena nedostupnost trgovinskog sustava II

Trgovanje je i dalje nedostupno zbog poteškoća na strani pružatelja usluga trgovinskog sustava. Trenutačno su sva tržišta koja koriste Xetra® T7…


Privremena nedostupnost trgovinskog sustava I

Trgovanje je trenutačno nedostupno zbog poteškoća na strani pružatelja usluga trgovinskog sustava. Trenutačno su sva tržišta koja koriste…

COVID-19 - obavijest: Zagrebačka burza d.d. od 16. 03. 2020. posluje izvan ureda - trgovanje se odvija redovito

Obzirom na razvoj situacije s prisutnošću koronavirusa u RH, Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela je odluku da Zagrebačka burza d.d. od 16. 03. 2020.…


Privremena obustava trgovine

Sukladno čl. 262 st.1. t.1 Pravila Burze na temelju Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga privremeno se obustavlja trgovina na…