Skip to main content

Prvi izdavatelj na Progress tržištu NEXE GRUPA d.d.

Zagrebačka burza d.d. je dana 28. studenog 2018. godine donijela Odluku kojom se odobrava  primanje u trgovinu na Progress tržištu 9.463.780 redovnih dionica društva NEXE GRUPA d.d. sa sjedištem u Našicama, Vinogradska 6, OIB: 46078374806, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: NEXE, ISIN: HRNEXERA0009.

Prvi dan trgovanja vrijednosnim papirima je 30.11.2018. godine.

Vrijednosnice primljene u trgovinu

Povratak