Skip to main content

Program podpore pred uvrstitvijo v trgovanje vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetij

Ljubljanska borza v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) vabi podjetja, ki se zanimajo za dostop do financiranja na trgu kapitala, da se prijavijo za svetovanje v okviru novega programa podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo.

Ljubljanska borza v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) vabi podjetja, ki se zanimajo za dostop do financiranja na trgu kapitala, da se prijavijo za svetovanje v okviru novega programa podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo.

Iščemo podjetja, ki želijo pridobiti finančna sredstva na domačem kapitalskem trgu, bodisi z izdajo podjetniških obveznic bodisi s prvo javno ponudbo (IPO) na Ljubljanski borzi.

EBRD bo izbranim podjetjem ponudil obsežen program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam podjetja za financiranje na kapitalskih trgih. Program lahko vključuje operativno, tehnično in vodstveno svetovanje ter podporo dvigu standardov korporativnega upravljanja ter finančnega upravljanja in poročanja. Mednarodno priznani strokovnjaki lahko podjetjem pomagajo pri krepitvi odnosov z vlagatelji in zasnovi ciljno usmerjenih marketinških akcij ter pri izpolnjevanju tehničnih zahtev za izdajo podjetniških obveznic ali prvo javno ponudbo. Svetovanje je brezplačno, traja do 18 mesecev in zajema vse ustrezne tehnične in operativne vidike skladnosti z zahtevami kapitalskega trga. Program izvajajo izkušeni lokalni in mednarodni svetovalci, ki jih bo EBRD izbral po posvetu z vašim podjetjem.

EBRD in Ljubljanska borza pričakujeta močno zavezo podjetij, ki bodo izbrana v programu podpore za mala in srednje velika podjetja. Naša podpora bo zaključena, ko bodo izbrana podjetja pripravljena za vstop v postopek formalne kotacije in bodo izbrala investicijsko banko. Stroške, povezane s formalno kotacijo, podjetja krijejo sama.

Kdo je upravičen?

V program se lahko prijavijo različna mala in srednja podjetja, na primer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali start-upi, ki ustvarjajo prihodek in iščejo svež kapital. Iščemo predana, pregledna in finančno sposobna podjetja, ki poslujejo v različnih dejavnostih s sedežem v Sloveniji.

Program ni namenjen:

  • podjetjem, ki imajo več kot 50 milijonov evrov prometa, bilančno vsoto, ki presega 43 milijonov evrov, ali več kot 500 zaposlenih,
  • podjetjem, ki poslujejo v vojaški ali tobačni industriji, igrah na srečo ali finančnih storitvah,
  • • podjetjem, ki ne izpolnjujejo standardov integritete in skladnosti EBRD (povezavo)

Če se želite prijaviti, prenesite in izpolnite prijavni obrazecdo 31. avgusta 2018 in ga skupaj s skeniranimi spremljajočimi dokumenti pošljite na elektronski naslov toprelistingsupport@ebrd.com.

Nazaj