Skip to main content

Obvestilo o pristopu Ljubljanske borze v partnerstvo Sustainable Stock Exchange Initiative

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana s ponosom obvešča, da se je dne 11. 5. 2018 pridružila iniciativi Združenih narodov imenovani Sustainable Stock Exchange Initiative. Namen partnerstva iniciative je pospeševanje in vzpodbujanje kapitalskega trga na naslednjih ključnih področjih: preglednost poslovanja javnih družb, spodbujanje enakosti zaposlovanja med spoloma, spodbujanje trga malih in srednje velikih podjetij ter razvoj in promocija kapitalskega trga namenjenega financiranju okolju prijaznih projektov.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana s ponosom obvešča, da se je dne 11. 5. 2018 pridružila iniciativi Združenih narodov imenovani Sustainable Stock Exchange Initiative. Namen partnerstva iniciative je pospeševanje in vzpodbujanje kapitalskega trga na naslednjih ključnih področjih: preglednost poslovanja javnih družb, spodbujanje enakosti zaposlovanja med spoloma, spodbujanje trga malih in srednje velikih podjetij ter razvoj in promocija kapitalskega trga namenjenega financiranju okolju prijaznih projektov.

Ljubljanska borza bo aktivno delovala pri vseh omenjenih iniciativah z mehanizmi obveščanja javnosti in organizacijo namenskih dogodkov. Aktivnosti s področja razvoja trga malih in srednje velikih podjetji bo borza udejanjala skozi razvoj MTF trga Progress ter izvajanja izobraževalno-remediacijskih vsebin Partner programa namenjenega malim in srednje velikim podjetjem. V okviru trga Progress bomo razvijali ter aktivno promovirali segment »zelenega financiranja«, kot jih predvidevajo pravila zelene obveznice (Green Bond Principals).

Več o Partner programu je dosegljivo na naslednji povezavi.

Nazaj