Skip to main content

Mreža za rast malog i srednjeg poduzetništva: financiranje i savjetovanje

Zagrebačka burza d.d. u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom održala je 7.lipnja 2019. godine "Mrežu za rast malog i srednjeg poduzetništva: financiranje i savjetovanje".

Tema Zagrebačke burze d.d. i partnera HBOR, EBRD, UMFO i HAMAG-BICRO bila je predstavljanje novosti u fiinanciranju malih i srednjih poduzetnika sa naglaskom na korištenje tržišta kapitala kao podrške u rastu i razvoju.

Povratak