Skip to main content

Progress tržište registrirano kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je registraciju Progress tržišta Zagrebačke burze kao rastućeg tržišta za mala i srednja poduzeća, čime je Progress tržište ušlo među svega nekoliko prvih takvih tržišta u Europi.

Progress tržište predstavlja multilateralnu trgovinsku platformu za realizaciju investicijskih planova malih i srednjih poduzeća, bilo kroz prikupljanje novog kapitala, ili tehničko primanje u trgovinu kako bi se omogućila jednostavnija promjena, odnosno transfer vlasništva.

Proces olakšavanja prikupljanja kapitala za mala i srednja poduzeća snažno podupire i Europska unija kroz svoju regulativu, potičući europske burze na formiranje i promociju takvih tržišta kao što je Progress. Europska unija upravo tržišta poput Progressa vidi kao poželjan model financiranja malih i srednjih poduzeća kroz manje restriktivan pravni okvir ne bi li im se tim putem omogućio lakši pristup kapitalu potrebnom za rast i razvoj. Zagrebačka burza aktivni je sudionik u razgovorima sa tijelima Europske unije u smislu poticanja malih i srednjih poduzetnika na korištenje tržišta kapitala, kao i poticanja izmjena i dopuna zakonske regulative koja se primjenjuje na izdavatelje rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća.

U 2018. Progress tržište dobilo je prvog izdavatelja, početkom ove godine Progressu se pridružio još jedan izdavatelj, a interes je iskazalo još nekoliko društava. Uz to, Progress je 2018. godinu zaključio s ukupno 20 savjetnika ‒ 12 za hrvatsko i 8 za slovensko tržište ‒ čija je uloga da društvima kandidatima za primanje u trgovinu pružaju stručnu podršku u tom procesu te u izvršavanju obveza nakon primanja u trgovinu.

Progress tržište dio je  razvojno orijentirane strategije Zagrebačke burze kojoj je cilj stvoriti uvjete koji kompanijama u svim fazama rasta mogu osigurati kapital potreban za rast te na taj način doprinijeti stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetnike, gospodarski rast i zaposlenost.

Povratak