Postupak za primanje financijskih instrumenata u trgovinu

Podnositelj zahtjeva za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu, dužan je priložiti:

  1. Zahtjev za primanje financijskog instrumenta u trgovinu na Progress tržištu
  2. Pristupni dokument ili Sažetak pristupnog dokumenta
  3. Drugu dokumentaciju predviđenu Pravilima Progress tržišta i Pravilnikom o Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu

1. Zahtjev

Zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržištu smatra se urednim ako je zahtjev podnesen od izdavatelja, ako je zahtjev potpisan od strane ovlaštene osobe izdavatelja ili osobe koju izdavatelj ovlasti i ako su uz zahtjev dostavljene sve propisane i od strane Burze zatražene informacije i isprave. Sve isprave koje se prilažu uz zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu moraju biti sastavljene na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ispravama koje su sastavljene na nekom drugom jeziku mora biti priložen ovjereni prijevod na hrvatski ili engleski jezik.

2. Pristupni dokument

Izdavatelj je prilikom podnošenja zahtjeva za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu dužan izraditi pristupni dokument (bilo kao osnovni pristupni dokument odnosno kao sažetak pristupnog dokumenta u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu) te ga priložiti uz zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu. 

Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište uređuju se:

  • oblik;
  • sadržaj;
  • opseg

pristupnog dokumenta iz članka 13. Pravila Progress tržišta za izdavatelje financijskih instrumenata za koje se traži primanje u trgovinu na Progress tržištu.

Za sva daljnja pitanja molimo da nas kontaktirate na progress@zse.hr