Režim pomaka cijene za dionice

Od 2. siječnja 2018. godine Zagrebačka burza uvela je režim pomaka cijene za dionice u skladu s Delegiranom Uredbom (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.

U nastavku se nalazi tablica s prosječnim dnevnim brojem transakcija i kategorijama likvidnosti za potrebe određivanja režima pomaka cijene za dionice. Kategorije likvidnosti određene su sukladno odredbama Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.

Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija za pojedinu dionicu izvršen je od strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i objavljen na njegovim internetskim stranicama: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations

XETRA trgovinski sustav dozvoljava unos cijena manjih od 1 lipe, a u skladu s tablicom pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.

Navedeni režim pomaka cijene za dionice bit će u primjeni u razdoblju od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine.

Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz XETRA trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu.

Tablica pomaka cijene

Raspon cijena  0 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 1010 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 8080 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 600600 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 2 0002 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 9 0009 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija
Kategorija likvidnosti123456
0 ≤ cijena < 0,10,00050,00020,00010,00010,00010,0001
0,1 ≤cijena< 0,20,0010,00050,00020,00010,00010,0001
0,2 ≤cijena< 0,50,0020,0010,00050,00020,00010,0001
0,5 ≤ cijena < 10,0050,0020,0010,00050,00020,0001
1 ≤ cijena < 20,010,0050,0020,0010,00050,0002
2 ≤ cijena < 50,020,010,0050,0020,0010,0005
5 ≤ cijena < 100,050,020,010,0050,0020,001
10 ≤ cijena < 200,10,050,020,010,0050,002
20 ≤ cijena < 500,20,10,050,020,010,005
50≤ cijena <1000,50,20,10,050,020,01
100≤cijena<20010,50,20,10,050,02
200≤cijena<500210,50,20,10,05
500≤cijena<1 0005210,50,20,1
1 000≤cijena< 2 000105210,50,2
2 000≤cijena< 5 00020105210,5
5 000≤cijena< 10 000502010521
10 000≤cijena< 20 00010050201052
20 000≤cijena< 50 0002001005020105
50 000 ≤ cijena 500200100502010

Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija za pojedinu dionicu izvršen je od strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i objavljen na njegovim internetskim stranicama: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations

XETRA trgovinski sustav dozvoljava unos cijena manjih od 1 lipe, a u skladu s tablicom pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.

Navedeni režim pomaka cijene za dionice bit će u primjeni u razdoblju od 2. siječnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija provodi se jednom godišnje, a rezultati izračuna objavljuju se do 1. ožujka svake sljedeće godine te se primjenjuju od 1. travnja.

Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz XETRA trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu.

SimbolISINKategorija likvidnosti
LULGHRLULGRA0003E01
NEXEHRNEXERA0009E01
KOTR2HRKOTRPA0003E01
TSHCHRTSHCRA0009E01
BCINHRBCINRA0003E01

Nema unosa za prikaz.