O trgovanju

Trgovinski sustav Xetra služi za:

  • sklapanje transakcija unutar knjige ponuda
  • sklapanje transakcija izvan knjige ponuda. 

Trgovinski sustav dopušta sljedeće modalitete trgovine:

1. modalitet kontinuirane trgovine
2. modalitet dražbe
3. modalitet kontinuiranih dražbi (za strukturirane proizvode).

Trgovina predstavlja razdoblje unutar trgovinskog dana u kojem se nalozi odnosno ponude na kupnju i prodaju mogu unositi u trgovinski sustav i transakcije mogu biti sklopljene putem trgovinskog sustava. 

Početak i kraj svake faze trgovanja u pojedinom modalitetu trgovine određuje Burza priručnikom.


U modalitetu dražbe transakcije se sklapaju putem postupka istovjetnog dražbi otvaranja. Ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj instrument bit će produženo do završetka dražbe uravnoteženja. Razvrstavanje dionica za trgovanje u modalitetu dražbe obavlja se svaka 3 (tri) mjeseca na temelju kriterija likvidnosti koji uključuju prosječan dnevni promet i prosječan broj transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda. Lista dionica kojima će se trgovati u modalitetu dražbe objavljuje se svakoga prvog petka u tromjesečju. Od 03. siječnja 2018. godine na snazi je novi Trgovinski priručnik u kojem su izmijenjeni kriteriji likvidnosti za razvrstavanje dionica u modalitet kontinuirane trgovine i modalitet dražbe. Izmjene se odnose na činjenicu da se i na dionice uvrštene na Službeno tržište primjenjuju kriteriji likvidnosti. Isto tako, dionice koje u tromjesečnom razdoblju ostvare prosječno najmanje jednu transakciju dnevno i imaju prosječni dnevni promet najmanje 15.000,00 kuna trguju se u modalitetu kontinuirane trgovine, dok se ostale dionice trguju u modalitetu dražbe.

Izmjene su napravljene na preporuku Radne skupine za trgovinski model ZSE u čijem sastavu se nalaze predstavnici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, sudionici tržišta kapitala te zaposlenici Burze.

Od 9. srpnja 2018. g. u modalitetu dražbe, odnosno modalitetu kontinuirane trgovine, nalaze se dionice čiji popis možete preuzeti u sljedećim datotekama:

Dionice u modalitetu dražbe
Dionice u modalitetu kontinuirane trgovine