O trgovanju

Trgovinski sustav Xetra služi za:

  • sklapanje transakcija unutar knjige ponuda
  • sklapanje transakcija izvan knjige ponuda. 

Trgovinski sustav dopušta sljedeće modalitete trgovine:

1. modalitet kontinuirane trgovine
2. modalitet dražbe
3. modalitet kontinuiranih dražbi (za strukturirane proizvode).

Trgovina predstavlja razdoblje unutar trgovinskog dana u kojem se nalozi odnosno ponude na kupnju i prodaju mogu unositi u trgovinski sustav i transakcije mogu biti sklopljene putem trgovinskog sustava. 

Početak i kraj svake faze trgovanja u pojedinom modalitetu trgovine određuje Burza priručnikom.


U modalitetu dražbe transakcije se sklapaju putem postupka istovjetnog dražbi otvaranja. Ako bi se za pojedini instrument pokrenuo mehanizam dražbe uravnoteženja, vrijeme trgovine samo za taj instrument bit će produženo do završetka dražbe uravnoteženja. Razvrstavanje dionica za trgovanje u modalitetu dražbe obavlja se svaka 3 (tri) mjeseca na temelju kriterija likvidnosti koji uključuju prosječan dnevni promet i prosječan broj transakcija sklopljenih unutar knjige ponuda. Lista dionica kojima će se trgovati u modalitetu dražbe objavljuje se svakoga prvog petka u tromjesečju.

Od 07. listopada 2019. g. u modalitetu dražbe, odnosno modalitetu kontinuirane trgovine, nalaze se dionice čiji popis možete preuzeti u sljedećim datotekama: