Financijski izvještaji

Izdavatelj dionica koje su primljene u trgovinu na Progress tržištu mora objavljivati javnosti:

  1. Revidirani godišnji financijski izvještaj – najkasnije do 30. travnja svake godine;
  2. Nerevidirani polugodišnji financijski izvještaj – najkasnije do 31. kolovoza svake godine.