Što kažu nove smjernice HANFA-e o ulaganju mirovinskih fondova u mala i srednja poduzeća?

Progress tržište registrirano je kao "rastuće tržište malih i srednjih poduzeća", a mirovinskim fondovima omogućeno je ulaganje u naše izdavatelje pod...


Novi izdavatelj na Progress tržištu Tvornica stočne hrane d.d.

Zagrebačka burza d.d. je dana 18.listopada 2019. godine donijela Odluku kojom se odobrava  primanje u trgovinu na Progress tržištu 13.551 redovnih...


Novi izdavatelj na Progress tržištu Končar-Mjerni transformatori d.d.

Zagrebačka burza d.d. je dana 25.srpnja 2019. godine donijela Odluku kojom se odobrava  primanje u trgovinu na Progress tržištu 54.264 povlaštenih...


Sve novosti