Vrijednosni papiri na Progress tržištu

Na Progress tržištu može se trgovati:

  • dionicama i potvrdama o deponiranim dionicama;
  • obveznicama i potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima.

Vrijednosni papiri za koje se podnosi zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržištu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti slobodno prenosivi i izdani u skladu s propisima koji se na njih odnose;
  • pravni položaj izdavatelja vrijednosnih papira mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
  • biti u nematerijaliziranom obliku;
  • imati izrađen Pristupni dokument ili Sažetak pristupnog dokumenta;
  • mora biti osigurana učinkovita namira transakcija;
  • za dionice: najmanje 10% dionica mora biti distribuirano javnosti.

Detalje o uvjetima primanja vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište možete naći u Pravilima Progress tržišta.