Uloga savjetnika

Savjetnik je trgovačko društvo kojemu je Burza posebnom odlukom odobrila status savjetnika u skladu s Pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu, te koje je upisano u Registar savjetnika.

Svaki izdavatelj koji podnosi zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu dužan je u vrijeme podnošenja zahtjeva te barem dvije (2) godine nakon primanja njegovih financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu imati imenovanog savjetnika.

Burza će Pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu urediti:

  • uvjete koje mora ispuniti društvo koje traži status savjetnika
  • postupak za stjecanje i ukidanje statusa savjetnika, upisa i brisanje savjetnika u Registru savjetnika
  • prava i obveze savjetnika
  • pravila suradnje savjetnika s Burzom
  • ostala pitanja značajna za reguliranje uloge savjetnika te funkcioniranje Progress tržišta.