Skip to main content

TSHC - ubrzani prijelaz u modalitet kontinuirane trgovine

Sukladno članku 210. Pravila Burze u svezi s člankom 32. Pravila Progress tržišta i točke 3.3 Trgovinskog priručnika, dionica TSHC ispunjava kriterije za ubrzani prijelaz u modalitet kontinuirane trgovine, u kojem će se istom početi trgovati od ponedjeljka, 19. 10. 2020. godine.

Povratak