Segment promatranja

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.
 
Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.
 
Razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja, propisane čl. 246. Pravila Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.
 

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje možete pregledati ovdje.

  • KOTR2 - Izdavatelj u segmentu promatranja: KOTR 23.05.2022. 14:21

    zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu 32,73 kn po dionici

    Detalji

Trenutno nema aktivnih unosa u segmentu za promatranje.