Režim pomaka cijene za dionice

Od 2. siječnja 2018. godine Zagrebačka burza uvela je režim pomaka cijene za dionice u skladu s Delegiranom Uredbom (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.

U nastavku se nalazi tablica s prosječnim dnevnim brojem transakcija i kategorijama likvidnosti za potrebe određivanja režima pomaka cijene za dionice. Kategorije likvidnosti određene su sukladno odredbama Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.

Tablica pomaka cijene

Raspon cijena  0 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 1010 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 8080 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 600600 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 2 0002 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 9 0009 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija
Kategorija likvidnosti123456
0 ≤ cijena < 0,10,00050,00020,00010,00010,00010,0001
0,1 ≤cijena< 0,20,0010,00050,00020,00010,00010,0001
0,2 ≤cijena< 0,50,0020,0010,00050,00020,00010,0001
0,5 ≤ cijena < 10,0050,0020,0010,00050,00020,0001
1 ≤ cijena < 20,010,0050,0020,0010,00050,0002
2 ≤ cijena < 50,020,010,0050,0020,0010,0005
5 ≤ cijena < 100,050,020,010,0050,0020,001
10 ≤ cijena < 200,10,050,020,010,0050,002
20 ≤ cijena < 500,20,10,050,020,010,005
50≤ cijena <1000,50,20,10,050,020,01
100≤cijena<20010,50,20,10,050,02
200≤cijena<500210,50,20,10,05
500≤cijena<1 0005210,50,20,1
1 000≤cijena< 2 000105210,50,2
2 000≤cijena< 5 00020105210,5
5 000≤cijena< 10 000502010521
10 000≤cijena< 20 00010050201052
20 000≤cijena< 50 0002001005020105
50 000 ≤ cijena 500200100502010

Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija za pojedinu dionicu vrši nadležno tijelo najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti za pojedini financijski instrument. Podaci se objavljuju na internetskim stranicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u registru Transparency Calculation Results for Equity Instruments: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_equities

XETRA trgovinski sustav dozvoljava unos cijena manjih od 1 lipe, a u skladu s tablicom pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588.

Navedeni režim pomaka cijene za dionice bit će u primjeni u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine.

Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz XETRA trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu

SimbolISINKategorija likvidnosti
KOTR2HRKOTRPA0003E01
TSHCHRTSHCRA0009E01
BCINHRBCINRA0003E01
3ICFHRICFPO266A8

Nema unosa za prikaz.