Limiti promjene cijene

Xetra® trgovinska platforma podržava dražbe uravnoteženja kao jedan od mehanizama zaštite trgovine koji doprinosi sprečavanju iznenadnih promjena cijene i zaštite od pogrešnog unosa naloga.
Dražbe uravnoteženja primjenjuju se u modalitetu kontinuirane trgovine i modalitetu dražbe.


Dražba uravnoteženja može se pokrenuti na dva načina:

  1. ako se u trgovinski sustav unese nalog čijim bi izvršenjem došlo do sklapanja jedne ili više transakcija koje bi premašile unaprijed definirani dinamički limit promjene cijene. Referentna cijena za dinamičke limite je cijena zadnje transakcije;
  2. ako se u trgovinski sustav unese nalog čijim bi izvršenjem došlo do sklapanja jedne ili više transakcija koje bi premašile unaprijed definirani statički limit promjene cijene. Referentna cijena za statičke limite je cijena zadnje transakcije ostvarena putem dražbe (modalitet dražbe, dražba otvaranja, dražba zatvaranja ili dražba uravnoteženja). Ako određenog trgovinskog dana nije bilo transakcija ostvarenih putem dražbe, kao referentna cijena uzima se zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana.

Kriteriji za određivanje statičkih i dinamičkih limita, iznosi limita i trajanje dražbe uravnoteženja za pojedinu vrstu financijskih instrumenata navedeni su u Trgovinskom Priručniku.

SimbolRazredStatički limitDinamički limitLimit za produljenu dražbuDatum zadnje trgovineZaključna cijena
KOTR2E320,00%10,00%40,00% - -
TSHCE320,00%10,00%40,00% - -
BCINE320,00%10,00%40,00% - -
3ICFD230,00%15,00%45,00% - -
Vrijedi za: 25.05.2022.

Nema unosa za prikaz.