Progress Market Logo

Pravila i drugi akti


Pravila Progress tržišta primjenjuju se zajedno s drugim aktima Burze na koje ova Pravila upućuju ili koje Burza donosi u okviru svojih ovlasti:

Naziv dokumenta Datum objave Datum stupanja na snagu
Pravila Progress tržišta (pročišćeni neslužbeni tekst) Novo 06.06.2018.
Izmjene i dopune Pravila Progress tržišta Novo 04.05.2018. 11.05.2018.
Pravila Progress tržišta
Pravila i drugi akti burze
Cjenik usluga