Uloga savjetnika

Savjetnik je trgovačko društvo kojemu je Burza posebnom odlukom odobrila status savjetnika u skladu s Pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu, te koje je upisano u Registar savjetnika.

Svaki izdavatelj koji podnosi zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu dužan je u vrijeme podnošenja zahtjeva te barem dvije (2) godine nakon primanja njegovih financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu imati imenovanog savjetnika.

Burza će Pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu urediti:

 • uvjete koje mora ispuniti društvo koje traži status savjetnika
 • postupak za stjecanje i ukidanje statusa savjetnika, upisa i brisanje savjetnika u Registru savjetnika
 • prava i obveze savjetnika
 • pravila suradnje savjetnika s Burzom
 • ostala pitanja značajna za reguliranje uloge savjetnika te funkcioniranje Progress tržišta.

  Pravila za savjetnike

   Naziv dokumentaDatum objaveDatum stupanja na snagu
  NOVOPravilnik o stjecanju statusa savjetnika15.04.2021.23.04.2021.
   Pravilnik o stjecanju statusa savjetnika 29.07.2020.06.08.2020.
   Pravilnik o stjecanju statusa savjetnika08.07.2019.16.07.2019.
   Pravilnik o stjecanju statusa savjetnika06.03.2018.14.03.2018.
   Izmjene i dopune Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika06.03.2018.14.03.2018.
   Pravilnik o stjecanju statusa savjetnika