Financijski instrumenti na Progress tržištu

Na Progress tržištu može se trgovati:

  • dionicama i potvrdama o deponiranim dionicama;
  • obveznicama i potvrdama o deponiranim obveznicama.

Financijski instrumenti za koje se podnosi zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržištu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti slobodno prenosivi i izdani u skladu s propisima koji se na njih odnose;
  • biti u nematerijaliziranom obliku;
  • izdavatelj mora biti osnovan prema propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
  • statut izdavatelja mora sadržavati odredbu da odluku o povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu donosi glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke
  • imati izrađen Pristupni dokument ili Sažetak pristupnog dokumenta;
  • mora biti osigurana učinkovita namira transakcija;
  • za dionice: najmanje 10% dionica mora biti distribuirano javnosti.

Detalje o uvjetima primanja financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište možete naći u Pravilima Progress tržišta.