Izvještaji i informacije izdavatelja

Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri primljeni u trgovinu na Progress tržištu mora uz financijske izvještaje objavljivati javnosti sve informacije određene Pravilima Progress tržišta.